آخرین مقالات

 نظام آراستگی 5S چیست ؟

مدیریت مبتنی بر  احترام+ کیفیت+ پاداش

به منظور اجرای نظام 5S و تداعی استاندارد GQR از ساعت 0001 مورخه 01/08/1396 ارائه هرگونه خدمات هولدینگ سیماشرق در قالب VIP و با سقف حداکثر تخفیف و امتیاز برای مشترکین ثبت شده ارائه گردد بدیهی است از تایم مورد نظر به بعد ارائه فیترینگ جذب مشترکین جدید منوط به حفظ منافع مجموعه و مشترکین ارجمندی است که 15 سال همراهی شایسته را داشته اند

برای استفاده از لینکهای  مفید کلیک نمائید

رسانه

آمورش ثبت وام در نرم افزار حسابداری
آینده نگری والدین؛ مقدمه ای بر تجربه یک حس متفاوت.